ഗവണ്മെന്റ് ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ കീഴാറ്റിങ്ങല്‍

ഗവണ്മെന്റ് ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ കീഴാറ്റിങ്ങല്‍, കീഴാറ്റിങ്ങൽ പോസ്റ്റ് , ആറ്റിങ്ങല്‍ , തിരുവനന്തപുരം, 695306 , ഫോണ്‍ ‍: 0470 2142811, ഇമെയില്‍ : lpsktl @gmail.com, സ്കൂൾ കോഡ് : 32140100402, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് : കടയ്ക്കാവൂര്‍ , താലൂക്ക് : ചിറയിന്‍കീഴ്‌ , വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല: ആറ്റിങ്ങല്‍ , വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല: ആറ്റിങ്ങല്‍ , ജില്ല: തിരുവനന്തപുരം, സംസ്ഥാനം: കേരളം

ചില പഠനത്തെളിവുകള്‍

1 comment:

premjith said...

കൂട്ടുകാരുടെ ഈ കുറിപ്പുകള്‍ക്ക് തനിമയും സൗന്ദര്യവും ഉണ്ട് .തുമ്പയുടെ തണ്ടും ഇലയും ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് കൊടുക്കും എന്ന കണ്ടെത്തല്‍ സ്വാഭാവികമാണ് . എഴുതിയ കൂട്ടുകാരുടെ പേരുകള്‍ കൂടി നല്‍കണമായിരുന്നു