ഗവണ്മെന്റ് ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ കീഴാറ്റിങ്ങല്‍

ഗവണ്മെന്റ് ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ കീഴാറ്റിങ്ങല്‍, കീഴാറ്റിങ്ങൽ പോസ്റ്റ് , ആറ്റിങ്ങല്‍ , തിരുവനന്തപുരം, 695306 , ഫോണ്‍ ‍: 0470 2142811, ഇമെയില്‍ : lpsktl @gmail.com, സ്കൂൾ കോഡ് : 32140100402, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് : കടയ്ക്കാവൂര്‍ , താലൂക്ക് : ചിറയിന്‍കീഴ്‌ , വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല: ആറ്റിങ്ങല്‍ , വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല: ആറ്റിങ്ങല്‍ , ജില്ല: തിരുവനന്തപുരം, സംസ്ഥാനം: കേരളം

ഗാന്ധിജയന്തി 2013 - വിശ്വശാന്തി സന്ദേശം 

ഈ വർഷത്തെ ഗാന്ധിജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന 
വിശ്വശാന്തി സമ്മേളനത്തിൽ പ്രശസ്ത ബാലസാഹിത്യകാരൻ 
 ശ്രീ.കുടിയേല ശ്രീകുമാർ ശാന്തിസന്ദേശം നൽകുന്നു. 

No comments: