ഗവണ്മെന്റ് ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ കീഴാറ്റിങ്ങല്‍

ഗവണ്മെന്റ് ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ കീഴാറ്റിങ്ങല്‍, കീഴാറ്റിങ്ങൽ പോസ്റ്റ് , ആറ്റിങ്ങല്‍ , തിരുവനന്തപുരം, 695306 , ഫോണ്‍ ‍: 0470 2142811, ഇമെയില്‍ : lpsktl @gmail.com, സ്കൂൾ കോഡ് : 32140100402, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് : കടയ്ക്കാവൂര്‍ , താലൂക്ക് : ചിറയിന്‍കീഴ്‌ , വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല: ആറ്റിങ്ങല്‍ , വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല: ആറ്റിങ്ങല്‍ , ജില്ല: തിരുവനന്തപുരം, സംസ്ഥാനം: കേരളം

ക്രിസ്തുമസ്സ് അപ്പൂപ്പൻ


ആകാശ്. എസ് (മൂന്നാം ക്ലാസ്സ്)
കുടവയറൻ ആരാണല്ലൊ
അയ്യേ അതറിഞ്ഞുകൂടേ
ക്രിസ്തുമസ്സ് ആഘോഷിക്കും നാളിൽ
ഒരപ്പൂപ്പൻ വരുന്നല്ലോ
പൊട്ടിച്ചിരിയുമായ് വരുന്നു.
അതാണ് ക്രിസ്തുമസ്സ് അപ്പൂപ്പൻ
നമ്മുടെ പ്രിയ അപ്പൂപ്പൻ.

No comments: