ഗവണ്മെന്റ് ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ കീഴാറ്റിങ്ങല്‍

ഗവണ്മെന്റ് ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ കീഴാറ്റിങ്ങല്‍, കീഴാറ്റിങ്ങൽ പോസ്റ്റ് , ആറ്റിങ്ങല്‍ , തിരുവനന്തപുരം, 695306 , ഫോണ്‍ ‍: 0470 2142811, ഇമെയില്‍ : lpsktl @gmail.com, സ്കൂൾ കോഡ് : 32140100402, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് : കടയ്ക്കാവൂര്‍ , താലൂക്ക് : ചിറയിന്‍കീഴ്‌ , വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല: ആറ്റിങ്ങല്‍ , വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല: ആറ്റിങ്ങല്‍ , ജില്ല: തിരുവനന്തപുരം, സംസ്ഥാനം: കേരളം

കാക്കയും പാമ്പും


 കാർത്തിക്. എസ് (മൂന്നാം ക്ലാസ്സ്)
പണ്ടു പണ്ടു ഒരു കാക്കയും പാമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ വലിയ ചങ്ങാതിമാരായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം കാക്ക നാലു മുട്ടയിട്ടു. കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ഇക്കാര്യം കാക്ക പാമ്പിനെ അറിയിക്കാൻ പോയി. കാക്ക പറഞ്ഞു, “എന്റെ മുട്ട വിരിഞ്ഞു! നാലു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ട്. നീ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്നോ?” പാമ്പ് പറഞ്ഞു, “ഉവ്വ്, ഞാൻ വരുന്നു.” അവർ കാക്കയുടെ കൂട്ടിലെത്തി. “ഞാൻ തീറ്റതേടി പോവുകയാണ്. നീ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിക്കൊള്ളണം.” കാക്ക പറഞ്ഞു. പാമ്പ് സമ്മതിച്ചു. കാക്ക തീറ്റ തേടി പോയ സമയംനോക്കി പാമ്പ് കാക്കക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓരോന്നയി അകത്താക്കി. എന്നിട്ട് അവൻ മരച്ചുവട്ടിൽ കിടന്ന് സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. തിരികെ വന്ന കാക്ക കൂട്ടിൽ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാതെ വിഷമിച്ചു. മരച്ചുവട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന പാമ്പിന്റെ പത്തായം പോലെയുള്ള പെരുവയർ കണ്ട കാക്കക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. കാക്ക പറന്നുവന്ന് പാമ്പിന്റെ കണ്ണിൽ ഒരൊറ്റ കൊത്ത്. പാമ്പ് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോയി.

No comments: